Logo StrindlundDesignS_1712_3-01

Uppföjaren – Acceleratorn ett utvecklingsprogram

"Acceleratorn ska stötta dig i din utveckling som jurist och advokat i den karriär du väljer. Hos oss ska varje individ, oavsett kön, etnisk härkomst, sexuell läggning eller religiös tillhörighet, få samma möjligheter att växa och utveckla sin fulla potential." 

Lindahl i Stockholm –Vår bok

Advokatfirman Lindahl i Stockholm genomförde under 2014 ett  utvecklingsarbete med syftet att göra alla delaktiga i att skapa företagets kultur och framtid. Alla medarbetare var involverade i en lång serie workshops och föreläsningar.

Skribentgruppen följde processen, lyssnade och skrev. Jag gjorde formen. Mats Lundqvist fotograferade. Resultatet blev Vår bok.