Logo StrindlundDesignS_1712_3-01

Acceleratorn
"Acceleratorn ska stötta dig i din utveckling som jurist och advokat i den karriär du väljer. Hos oss ska varje individ, oavsett kön, etnisk härkomst, sexuell läggning eller religiös tillhörighet, få samma möjligheter att växa och utveckla sin fulla potential."

Ett formgivningsuppdrag som innefattade art direction, fotoregi, grafisk design, illustration, layout, bildval och färdigställande för tryck – från ax till limpa. 

Vår bok
Advokatfirman Lindahl i Stockholm genomförde under 2014 ett  utvecklingsarbete med syftet att göra alla delaktiga i att skapa företagets kultur och framtid. Alla medarbetare var involverade i en lång serie workshops och föreläsningar.

Skribentgruppen följde processen, lyssnade och skrev. Jag gjorde formen. Mats Lundqvist fotograferade. Resultatet blev Vår bok.