Logo StrindlundDesignS_1712_3-01

Norrenergi
Ur den interaktiva hållbarhetsredovisningen.

Norrenergi försörjer Solna och Sundbyberg med Bra Miljöval-märkt fjärrvärme och fjärrkyla.

Uppdrag:
Allt från animerad film till årsredovisning, kundtidning och övrigt informations- och kommunikationsmaterial.