Logo StrindlundDesignS_1712_3-01

Illustration mässmontervägg för A-Antennas. I samarbete med Camilla Karlström.

Svenska PEN, illustrationer till hemsidan.

Logotyp, illustrationer, hemsida och övrigt kommunikationsmaterial.

Illustrationer, infografik, comic-strips, hemsida m m för Catalyst.

Illustrationer (bland annat porträtt) till studieboken Toolbox for the social business. För Svenska Institutet i samarbete med Ruth Brännvall.

Illustrationer för Norrenergi.

Illustrationer och infografik  m m för Norrenergi.

Illustrationer och infografik  m m för Norrenergi..

Illustrationer och infografik  m m för Norrenergi.

Illustrationer och kommunikationsmaterial för Olivia Personlig Assistans.